בסיס נביא מוסא

בסיס נביא מוסא- הכנת תוכנית אב חדשה לכל הבסיס וכן תכנון מפורט של מבני הציבור .

יזם: משרד הביטחון

נגישות