הום סטייל דירה ביפו

הום סטייל לדירת AIR BNB ביפו, הדירה במקור היתה 2.5 ח' והפכנו אתה ל-.3.5 ח'.

משפ' קליקה

נגישות