הנגשת מערת המכפלה

הנגשת רחבת התפילה הגדולה בפאתי מבנה מערת המכפלה ע"י שביל גישה ופיתוח שטח.

הנגשת היכל התפילה הנמצא בקומה השניה במבנה המערה ע"י מבנה מעלית עם גשר מרחף. 

נגישות