"עירוב" בשכונת וואדי ג'וז בירושלים

תכנון אורבאני של אזור עירוב שימושים המכיל שלוחה מאוניברסיטה העברית, מגורים, מעונות ובתי מלאכה לתושבי האזור.

נגישות